Giải trình và chịu phận sự là vấn đề hiện đại trong giáo dục đại học (ĐH) đi đối mang tự chủ. lúc nhà nước trao quyền tự chủ cho những trường ĐH thì kèm theo là mối lo âu ko kiểm soát được nhà trường.

======>>>> Có thể bạn quan tâm: http://giasuviet.com.vn/can-tim-gia-su-tieu-hoc-gioi-day-kem-tai-nha.html

Nhu cầu từ các nguồn tài trợ, cốt yếutừ Chính phủ, đo lường năng suất tập huấn, kiểm soát phân bổ kinh phí v.v.. ngày càng là phần trung tâm của các cuộc tranh luận về giáo dục ĐH.

Giải trình và chịu bổn phận như là một “lối thoát” cho những nhà quản lí vĩ mô và như thế luôn được kiến nghị đi kèm quyền “tự chủ” của các trường ĐH.

dù thế, đối mang thiết chế của những trường công lập Việt Nam bây giờ thì liệu được một văn hóa giải trình và chịu nghĩa vụ thiết yếu đáp ứng mong muốn của các nhà quản lí và thị trấn hội khi trao quyền tự chủ hay ko, đặc thù là tự chủ tài chính, là vấn đề chưa được bàn kỹ.

đa số quan điểm bây giờ tập hợp vào năng lực phụ trách quyền tự chủ (Điều 32 Luật Giáo dục ĐH) mà chưa để ý tới tư duy và thể chế. để phục vụ đòi hỏi này, các trường ĐH phải chuyển đổi tư duy và phương thức quản lí.

những nền giáo dục ĐH chuyển đổi từ mô phỏng Liên Xô cũ sang mô phỏng Hoa Kì thì việc “quản trị hóa” (managerialized) các trường ĐH mang các quản trị viên giỏi thường dẫn đến sự giảm sút thần thế truyền thống của những giảng sư trong nhà trường và vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía các chức sắc và giảng viên của trường (Albach @ McGill, 1999).

Tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước hội của những trường đại học là phần đặc trưng để ý. Ảnh minh họa NLĐ

Trong bài viết này, Tôi bắt buộc một phương pháp hiểu gần như hơn về khái niệm accountability so bí quyết hiểu cũ là trách nhiệm giải trình.

Muốn được trao quyền tự chủ thì những trường phải mang phận sự Thống kê và giải trình về những hành động và quyết định của Tôi, phải chịu bổn phận rốt cục, ko được đùn đẩy ví như mắc lỗi về những hành động và quyết định đấy.

Để đảm bảo cho việc thực hiện quyền tự chủ cũng như giải trình và chịu trách nhiệm thì ko chỉ thuần tuý dựa vào năng lực của mỗi trường mà cần phải thay đổi thiết chế dựa trên nền móng tái cơ cấu giáo dục ĐH và giảng đường.

từ đó, trên cơ sở vật chất so sánh quản trị ĐH công và tư của Việt Nam hiện tại, Tôi buộc phải biện pháp tự chủ vốn đầu tư cho những trường ĐH công trong công đoạn đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Giải trình và chịu bổn phận

khái niệm “tự chủ” chừng như là rất quen thuộc với những nhà giáo dục Việt Nam, dù vậy khái niệm “giải trình và chịu trách nhiệm” (accountability) còn chưa được hiểu thống nhất. Theo Phạm Đỗ Nhật Tiến (2012) accountability là “trách nhiệm giải trình” … là sự đánh đổi mà trường học phải chấp thuận để được giao quyền tự chủ.

đó chính là cơ chế để Nhà nước thực hành được quyền kiểm soát trong khoảng xa khi dời bỏ quyền kiểm soát trực tiếp trong bối cảnh mở mang quyền tự chủ ĐH. đấytrách nhiệm của hạ tầng giáo dục ĐH Báo cáo sở hữu cơ quan cấp trên và sở hữu phường hội về kết quả đầu ra trong hoạt động giáo dục vào tập huấn cảu Tôi.

Trong lịch sử “accountability” bắt nguồn từ tiếng Latinh accomptare (to tài khoảngiải thích, quyết toán) với thêm tiếp đầu ngữ ac-, và từ này được dẫn ra từ computare (to reckon – tính, đếm).

======>>>> Hãy tham khảo bài viết hay: trung tâm gia sư tại hà nội
Nguồn: Tổng hợp trên internet