Từ năm 2008-2014, tỉnh Nghệ An có 439 được cử tuyển đi học. bên cạnh đó, đến nay vẫn còn 193 người chưa được bố trí nơi công tác.

Đó là một trong những nội dung chính tại buổi cần gia sư tốt cho con khiến việc của Đoàn công việc UBTW MTTQ Việt Nam do ông Vũ Minh Châu – Trưởng ban Dân tộc với MTTQ tỉnh Nghệ An và các đơn vị quản lý liên đới về kết quả thực hiện chính sách cử tuyển, tuyển dụng cán bộ là dân thường tộc thiểu số và tình hình kinh tế, văn hóa, phố hội dân tộc tại huyện Tương Dương (Nghệ An).

Ban Dân tộc (UBTW MTTQ VN) làm việc với tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Nghị định 134 của Chính phủ về vấn đề cử tuyển của người dân tộc thiểu số và tình hình kinh tế xã hội, văn hóa của người Ơ-Đu (dân tộc dưới 1.000 người).
Ban Dân tộc (UBTW MTTQ VN) làm việc với tỉnh Nghệ An về việc thực hành Nghị định 134 của Chính phủ về vấn đề cử tuyển của người dân tộc thiểu số và tình hình kinh tế thị trấn hội, văn hóa của người Ơ-Đu (dân tộc dưới 1.000 người).

 

Nghệ An hiện giờ có hơn 466 ngàn người là dân tộc thiểu số (chiếm 15,7%). thực hiện Nghị định 134 của Chính phủ, trong 5 năm qua từ 2010-2015 tỉnh Nghệ An đã cử tuyển 294 người đi học.

Trong đó, có 7 người hệ cao đẳng và 287 người hệ đại học, trong số này dân tộc Kinh có 14 người (chiếm 4,7%), dân tộc thiểu số 280 người (chiếm 95,52%). giả định tính từ năm 2008-2014, toàn tỉnh Nghệ An có 439 người được cử tuyển đi học, nhưng chỉ có 246 người sắp đặt được vị trí công tác, còn lại 193 người chưa bố trí được.

Qua dò hỏi, sở dĩ có những giảm thiểu, bất cập như trên về công việc cử tuyển là vì chỉ tiêu tuyển cử của các quận chưa có những quy hoạch, kế hoạch bền vững để đăng ký mục tiêu. Những thay đổi về cán bộ, người đảm trách công việc tuyển cử chưa hiểu rõ về chính sách này.

Việc tuyển cử hàng năm chưa giải quyết được yêu cầu phường hội như có bảo hành lâu dài phải chăng, chưa đúng năng lực hay như học trò miền núi cốt yếu tương đối về phường hội, khi mà nhu cầu thị trấn hội chủ yếu huấn luyện nhân viên kỹ thuật, kinh tế…

Theo đó, nhiều quan niệm giám định cao Nghị định 134 lúc mới ban hành rất ý nghĩa đó là việc tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số có cơ hội được học hành, sắp xếp công việc thuận tiện và phù hợp.

Nghị định 134 lúc mới ban hành rất ý nghĩa đó là việc tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số có cơ hội được học hành, bố trí công tác hợp lý. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác cử tuyển hiện nay đã “lỗi thời” và còn nếu tiếp tục cử tuyển thì cần phải xác định cho con em đi học cái gì?
Nghị định 134 lúc mới ban hành rất ý nghĩa đó là việc tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số có dịp được học hành, sắp xếp công việc tiện cả đôi đường. không những thế, đến thời khắc này, công tác cử tuyển hiện nay đã “lỗi thời” và còn giả sử tiếp tục cử tuyển thì cần phải xác định cho con em đi học cái gì?

 

không những thế, đến thời điểm này, công việc cử tuyển bây giờ đã “lỗi thời” và còn giả thiết tiếp diễn cử tuyển thì cần phải xác định cho con em đi học cái gì? Nghề nào?. bên cạnh đó, hiện giờ việc tinh giảm biên chế đã kéo theo việc bố trí cán bộ cho con em dân tộc thiểu số rất cạnh tranh, nhất là các ngành nhân viên, kinh tế… Thậm chí trong vấn đề cử tuyển vẫn có hiện tượng “con ông cháu cha”.

Đối với công việc dân tộc, giữ giàng bá tánh tộc Ơ-Đu (dân tộc dưới 1.000 dân) ở Nghệ An hiện tại còn nhiều vấn đề nan giải. Cụ thể, người dân tộc Ơ-Đu hiện chỉ sống dọc theo sông Nậm Nơn thuộc quận Tương Dương với 95 hộ dân, 415 nhân khẩu (gốc người Ơ-Đu).

Thế nhưng hiện giờ bá tánh tộc Ơ-Đu dù rằng có nhiều chính sách tái định cư, bảo tồn giữ gìn nét văn hóa nhưng có nguy cơ mai một. Bởi có một thực tại, ngày nay dân thường tộc Ơ-Đu đã không còn kể tiếng mẹ đẻ của mình, không còn ngôn ngữ, số từ vị còn lại khoảng 300 từ (trong có 100 từ lai), y phục, văn hóa đã lai tạp các dân tộc sống xung quanh.

Tại buổi khiến việc, ông Vũ Minh Châu – Trưởng ban Dân tộc cho rằng: Vì người Ơ-Đu không lấy nhau trong dân tộc mình nên vấn đề nòi giống mai sau cũng là vấn đề cần lưu ý. Để gìn giữ được dân tộc này cần phải nhanh chóng với sự vào cuộc của các cấp, lĩnh vực tỉnh Nghệ An.

======>>>> Xem thêm:

http://dienthoaitot.edu.vn/gia-su-ha-noi/

Nguồn: [email protected] tổng hợp