tán thành việc ban hành luật phí và lệ phí, không những thế Đại biểu Nguyễn Thị quyết tâm (đoàn TP.HCM) – chủ toạ HĐND thị thành sông Chí Minh cho rằng, phải công khai sáng tỏ các dòng phí và lệ phí, song song phải quan tâm đến gia sư môn hóa sự công bằng trong chính sách phí và lệ phí, lý do trong thực tế đã xảy ra thiếu công bằng.

“Tôi đề xuất phải vô cùng để ý đáp ứng được sự hài hòa giữa quyền lợi phận sự của người dân bổn phận phục vụ quần chúng của nền hành chính, của cán bộ công chức.

Chúng ta phải tính đến nhân tốlúc nền kinh tế tăng trưởng thì đồng tức thị người dân phải được lợi lợi đa dạng hơn, chứ chẳng thể sản xuất bất cứ một nhà sản xuất nào cũng tính tới phí và lệ phí.

mình nghĩ rằng điều này rất phản cảm, ko lợi cho sự vững mạnh của đất nước”, bà Tâm nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị phấn đấu (đoàn TP.HCM). ảnh: TTBC Quốc hội.

Theo bà Tâm, nếu tư duy theo hướng này thì sẽ giải quyết được vấn đề “lạm thu, tận thu” mà dư luận đề cập đa số chỉ cần khoảng qua, cùng lúc cũng sẽ ngăn chặn được trạng thái “phí trồng phí”.

“Tôi đặc thù yêu cầu Nhà nước ko được tính phí lúc sản xuất nhà sản xuất công, còn nếu muốn hội hóa thì phải tách ra, ko nên nhập nhằng, rất phản cảm và người dân hoàn toàn không đồng tình”, bà Tâm chỉ rõ.

can dự tới thẩm quyền và phận sự, Đại biểu Tâm buộc phải phải xem xét, bàn luận theo nguyên tắc hợp nhất những điều khoản nêu trong Hiến pháp và nghị quyết cũng như chủ trương của Đảng.

Trên cơ sở ấy, Đại biểu Tâm buộc phải Quốc hội cần phải quy định cụ thể danh mục phí và lệ phí áp dụng chung cho cả nước.

lúc mang buộc phải điều chỉnh, Chính phủ phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội coi xét, trình Quốc hội trong kỳ họp gần nhất.

quan niệm này của bà Tâm nhận được sự ủng hộ của đa dạng Đại biểu Quốc hội.

Trên hạ tầng đấy, luật này sẽ quy định theo hướng, 1 số phí và lệ phí quy định cụ thể, một số cái phí và lệ phí thì quy định khuông tối đa và khung tối thiểu.

từ ấy luật này cần quy định HĐND cấp tỉnh giấc, thị thành trực thuộc trung ương được quyền quyết định:

1 số khoản phí, lệ phí ngoài danh mục bởi vì Quốc hội quy định.

hai là được quyết định mức thu cụ thể đối với 1 số phí, lệ phí mà Chính phủ quy định mức khung.

Ba là được quyết định miễn giảm đối với 1 số khoản phí, lệ phí.

“Tôi nghĩ rằng nếu luật này ko phân định rõ thẩm quyền giữa những cơ quan nhà nước trung ương và chính quyền địa phương thì sẽ không phù hợp với điều 112 của Hiến pháp quy định, đấy là chính quyền địa phương quyết định các vấn đề của địa phương lý do luật định, chứ ko phảinhững văn bản dưới luật.

Hiến pháp quy định như vậy, Chúng tôi đề xuất luật phải chấp hành Hiến pháp một cách thức nghiêm túc”, ĐB Tâm nói.

Về danh mục phí và lệ phí, Đại biểu Nguyễn Thị phấn đấu bắt buộc Chính phủ và ban biên soạn thảo tiếp tục kiểm tra, lắng nghe quan niệm người dân, bãi bỏ một số khoản phí và lệ phí ko hợp lý, bỏ một số khoản phí, lệ phí mức thu tốt, chi phí hành thu cao, công việc thu phức tạp, điều hành thu và sử dụng nguồn thu kém hiệu quả.

======>>>> Xem thêm: http://giasutiendat.net/bo-truong-giao-duc-ngay-minh-thi-dai-hoc-khien-cho-gi-voi-thong-tin/

Nguồn: Tổng hợp